STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Người thắng Giá thắng Ngày kết thúc
1 Ghế piano chất lượng cao nhập khẩu từ Nhật 1.500.000 31/12/2018
2 Piano YAMAHA U10A 40.000.000 31/12/2018
3 Piano YAMAHA U1M 38.900.000 31/12/2018
4 Piano YAMAHA U3G 21.000.000 31/12/2018
5 Piano Yamaha MC301 31.000.000 31/12/2018
6 Piano YAMAHA U2G 30.500.000 31/12/2018
7 Đàn Piano YAMAHA W106B 58.000.000 31/12/2018
8 Piano Yamaha MC10BL 38.500.000 31/12/2018
9 Piano Yamaha U1G 17.500.000 31/12/2018
10 Piano Yamaha U10BL 46.000.000 31/12/2018
11 Piano Victo 11.000.000 31/12/2018
12 Piano Apolo 11.000.000 31/12/2018
13 Piano Entana 11.000.000 31/12/2018
14 Piano Eastein 11.000.000 31/12/2018
15 Piano YAMAHA UX30A 65.000.000 31/12/2018
16 Đàn Piano YAMAHA YUX 47.000.000 31/12/2018
17 Piano YAMAHA YUA, pp 64.000.000 31/12/2018
18 Piano Yamaha W1AWn 52.000.000 31/12/2018
19 Piano ATLAS A8 11.000.000 31/12/2018
20 Piano U5H 32.000.000 31/10/2018
  1 2 3 4 5  ...