STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Người thắng Giá thắng Ngày kết thúc
1 Piano U5H 32.000.000 31/10/2018
2 Đàn Piano YAMAHA W106 45.000.000 31/10/2018
3 Piano YAMAHA U1A 35.000.000 31/10/2018
4 Piano Yamaha U1F 20.500.000 31/10/2018
5 Piano U30CHC 70.500.000 31/10/2018
6 Piano YAMAHA U30A 50.000.000 31/10/2018
7 Piano Yamaha MC1ABic 52.000.000 31/10/2018
8 Piano Fukuyama 11.000.000 31/10/2018
9 Piano Lester 11.000.000 31/10/2018
10 Piano Diapason 11.000.000 31/10/2018
11 Piano U5H 32.000.000 31/03/2018
12 Đàn Piano YAMAHA W106 55.000.000 31/03/2018
13 Piano YAMAHA U3H 38.500.000 31/03/2018
14 Ghế piano chất lượng cao nhập khẩu từ Nhật 31/03/2018
15 Piano YAMAHA U1A 44.000.000 31/03/2018
16 Piano YAMAHA U10A 49.000.000 31/03/2018
17 Piano YAMAHA U1M 38.900.000 31/03/2018
18 Piano YAMAHA U3G 34.000.000 31/03/2018
19 Piano Yamaha MC301 40.000.000 31/03/2018
20 Piano YAMAHA U2G 30.500.000 31/03/2018
  1 2 3 4 5  ...